Uden, Top in de breedte!

De gemeente Uden zet zich in om de inwoners van Uden meer aan het sporten te zetten. Daarom is er in 2009 de Sportvisie: 'Uden, Top in de breedte!' opgesteld waarin is opgenomen dat er een meting wordt uitgevoerd naar het beweeggedrag van de inwoners van de gemeente Uden. In deze digitale vragenlijst wordt u een aantal vragen gesteld die uw beweegredenen in kaart zullen brengen op het gebied van sport en bewegen.

Vanzelfsprekend bent u vrij om al dan niet mee te werken aan dit onderzoek. Uw medewerking wordt wel ten zeerste op prijs gesteld in het belang van de versterking van de breedtesport in Uden.

Uden: Top in de breedte!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0413-281676.

Uw inclogcode: